Under ett kvarts sekel har vi tillgodosett förväntningar och de högt ställda krav som finns för att bedriva spelverksamhet på trav- och galoppbanor i norden. Linson levererar spelteknik och informationsteknik till arenorna för att tillmötesgå arrangörernas, besökarnas och de aktivas förväntningar och behov av information. Vi bidrar till en mötesplats som människor vill återvända till. Vår strävan är att fortsätta utveckla travarenan genom säkra och innovativa tekniklösningar i nära samverkan med branschens aktörer.

Recommended Posts